ENERGIA ZO S LNKA

On-Grid fotovoltický (fotovoltaický) systém

(Sieťová fotovoltická elektráreň)

Malé sieťové On-Grid fotovoltické (fotovoltaické) zdroje energie (elektrárne) do 10 kWp, ktoré sú určené pre domácnosti a ľahký priemysel. Princíp využitia elektrickej energie spočíva v tom, že spotreba domácnosti je prioritne uspokojovaná z fotovoltickej elektrárne. Pokiaľ výkon FV elektrárne nie je postačujúci na pokrytie spotreby celej domácnosti, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FV elektrárne nadbytok, je možné ju buď dodávať bezplatne do distribučnej siete (záleží na osobitných podmienkach ZSE, SSE, VSE), alebo pomocou regulátora prebytkov (Wattroutru) efektívne využiť a prebytočnú elektrickú energiu smerovať napr. do bojlera na ohrev TÚV alebo kúrenia, čím sa využije všetka vyrobená energia.

On-Grid
On-Grid

Špecifikácia a vlastnosti:

 • vhodné pre domácnosti, ale taktiež pre firmy, na šetrenie nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie,
 • systém je pripojený na distribučnú sieť,
 • battery ready - možnosť doplniť batériu,
 • nakoľko sa prebytky dodávajú do distribučnej siete zdarma, je potrebné maximálne spotrebovať energiu v domácnostiach, o čo sa stará wattrouter, ktorý optimalizuje domácu sieť a prebytky uskladňuje do ohrevu teplej vody alebo do inej záťaže,
 • zapojenie na 1 alebo 3 fázy,
 • možnosť čerpať podporu Zelená domácnostiam, ktorá môže pokryť až 50% nákladov,
 • ideálne pre napájanie spotrebičov počas dňa,
 • montáž na kľúč.

Systém sa skladá z týchto základných komponetov:

 • fotovoltaické (fotovoltické) panely,
 • montážne konštrukcie + kabeláž,
 • On-Grid striedač (mení jednosmerné napätie z FV panelov na striedavé),
 • ochrany AC/DC.

Riadenie prebytkov

Wattrouter je sofistikovaný programovateľný regulátor pre optimalizáciu vlastnej spotreby pre objekty s inštalovanou fotovoltaickou (fotovoltickou) elektrárňou. Po správnej inštalácii a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využitie prebytkov energie vyrobených FV elektrárňou. Prebytky vyrobenej elektrickej energie sa využívajú na ohrev TÚV alebo napájanie inej odporovej záťaže.

On-Grid

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 18 ročné skúsenosti a už viac než 220 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní nás, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2022 EZOS