ENERGIA ZO S LNKA

DOTÁCIE NA FOTOVOLTAIKU, FOTOVOLTICKÉ PANELY A
SOLÁRNE SYSTÉMY

Neváhajte a kontaktujte nás!

Dlho sa na podporu solárnych a fotovoltaických (fotovoltických) systémov čakalo. Na stránke Zelená domácnostiam sa dočítate aktuálne podmienky. Pripravili sme pre Vás riešenie , ktoré využíva Váš súčasný bojler, ak je elektrický, bez potreby akýchkoľvek zmien a zásahov.
Naša firma 17.1.2014 ako jedna z prvých získala akreditáciu na motáž solárnych systémov.
Príspevok na podporu malého zariadenia využívajúceho OZE je pomerne štedrý, môže predstavovať až 50% z ceny solárneho a fotovoltaického (fotovoltického) systému,vrátane montáže. Využite aj Vy túto jedinečnú podporu a nechajte si namontovať slnečné kolektory, malú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie alebo ohrev teplej úžitkovej vody u nás.

kontakt

Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.

Harmonogram projektu Zelená domácnostiam

V harmonograme plánovaných kôl pre projekt Zelená domácnostiam pre prvý štvrťrok 2018 sú uvedené dátumy registrácii. Kolá sa vždy otvárajú v deň konania kola o 15-tej hodine. Nakoľko sa v máji končí prvá etapa podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR, je posledná šanca sa zapojiť do tejto prvej etapy. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od mája 2018 budú zverejnené s časovým predstihom na stránkach Zelená domácnostiam.
harmonogram

Fotovoltaické (fotovoltické) systémy


Na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW môžu v rámci projektu Zelená domácnostiam získať domácnosti príspevok. Vďaka týmto zariadeniam je možné premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Je dôležité zariadenie a výkon zariadenia navrhnúť tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov. Prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne. Preto naše zariadenia maximálne prispôsobujeme na mieru Vašim požiadavkám.
Z dôvodu nesúladu medzi časom, kedy zariadenie za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elektrina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Zariadenia na výrobu elektrickej energie, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, musia nevyhnutne dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Súčasťou oprávnených nákladov je aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy tzv. wattrouter. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ.

TECHNICKÉ PODMIENKY


Nami montované fotovoltické panely spĺňajú podmienky, je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

 • fotovoltické panely,
 • nosná konštrukcia,
 • mikromenič alebo striedač,
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
 • regulátor nabíjania,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • riadiaca jednotka,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

 • 1 000 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
 • 1 000 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 350 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.

© 2004-2018 EZOS