ENERGIA ZO SLNKA

EZOS-ENERGIA ZO SLNKA

Zelená domácnostiam II pokračuje!!!

Využite s nami podporu na systém aj v roku 2022.

Mám záujem
kontakt

Pomôžeme Vám objaviť nový rozmer energie!


Zelenú energiu, keď nám budúcnosť našej planéty a naších detí nie je ľahostajná!


Vaša dobrá investícia!!!


Je veľa možností ako investovať svoje peniaze. Väčšinou je investícia spojená s poskytnutím svojich peňazí niekomu inému, či sa už jedná o uloženie peňazí v banke, poisťovni, investičnej spoločnosti, dôchodkovej spoločnosti...
S možným rizikom je v priamej úmere aj poskytnutý úrok alebo výnos.Je vhodné, keď je riziko správne rozložené, najlepšie medzi viaceré spoločnosti a ešte lepšie do viacerých oblastí.Veľmi zaujímavou a hlavne bezpečnou oblasťou na investovanie sa stáva úspora energie alebo jej využitie z obnoviteľných zdrojov. Stály rast cien energií, klesajúce úroky v bankách a neisté výnosy investičných spoločností zaraďujú do popredia investovať svoje peniaze do zariadení, ktoré dokážu ušetriť výdavky.

Výhody takto investovaných peňazí sú:

Jedným zo zariadení, ktoré spĺňa vyššie uvedené výhody, sú aj slnečné kolektory a fotovoltaické (fotovoltické) systémy. Poskytovaný bonus na solárne systémy skracuje návratnosť takto vložených peňazí vo väčšine prípadov na polovicu.
Veľa slnečných dní vo Vašom živote Vám praje firma EZOS!

Dotácie - Zelená domácnostiam IIProjekt Zelená domácnostiam II pokračuje aj v roku 2022

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.
Aj napriek zložitej situácii záujem o podporu pretrváva, a preto sa dopĺňa zásobník o 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Aj naďalej je ponechaná predĺžená platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie budú vybavované priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení.
Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na slnečné kolektory 1,7 mil. €/, na fotovoltické panely 1,6 mil. €.

Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok pri slnečných kolektoroch je to 1 750 € a po 1 500 € môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov.
Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených 10 834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v celkovej sume 21,7 milióna €, čo okrem spokojných domácností prispelo aj k podpore podnikateľského prostredia. Celkom je v projekte na podporu inštalácií určených 37 miliónov €.

Aj v tomto roku môžu domácnosti registrovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému s využitím zásobníkov. Zásobníky pre jednotlivé druhy zariadení budú otvárané postupne s postupným vydávaním poukážok.

V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o poukážky v termínoch:
– fotovoltické panely od 8. februára 2021,
– slnečné kolektory od 10. februára 2021.


Zásobníky budú otvorené v tradičnom čase vždy o 15. hodine v uvedené dni a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch – v utorok alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako v minulom roku aj naďalej platí, že do vydania poukážky je možné žiadosti v elektronickom systéme upravovať.
Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3 561 tepelných čerpadiel, 3 482 slnečných kolektorov, 2 134 fotovoltických panelov a 1 666 kotlov na biomasu.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.
Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Každá zaregistrovaná žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky. Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy. Na zadanú e-mailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup.

Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov po 11. hodine. Ďalšie poukážky informačný systém vydá vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie SIEA naďalej vybavuje priebežne.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Najnovšie informácie sú zverejnené samozrejme aj na našich stránkach, aby sme Vám poskytli vždy aktuálne informácie.

Dozvedieť sa viac

Systémy v našej ponuke


Stále sa znižujúce ceny fotovoltaických panelov ponúkajú veľmizaujímavé a jednoduché riešenia. Použitie na ohrev pitnej a úžitkovej vody (TÚV) predbehlo dlho používané termické kolektory. Či sa už jedná o ploché kolektory alebo trubicové kolektory, spojili sa kladné vlastnosti oboch v jednom.


Realizácie

viac než 220 zrealizovaných projektov.

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 18 ročné skúseností a už viac než 220 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní našej firmy, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2022 EZOS