ENERGIA ZO S LNKA

Hybridný fotovoltický (fotovoltaický) systém

(Hybridná fotovoltická elektráreň)

Existujú dva druhy hybridných systémov:

 • Hybridný AC-couplingový FV systém – skladá sa z dvoch striedačov. Jeden on-grid, určený na priamu premenu energie z FV panelov na AC 230V a druhý Couplingový striedač, , ktorý meria tok AC prúdu v domácnosti a podľa potreby nabíja/vybíja lítiové batérie, čím sa neustále snaží udržiavať spotrebu elektrickej energie 0W na elektromeri. V prípade náhleho výpadku elektrickej energie z distribučnej siete vie Couplingový striedač zálohovať vybrané spotrebiče (okruhy spotrebičov) v domácnosti. Pri nedostatočnom výkone FV systému a batérii je potrebná elektrická energia odoberaná z distribučnej elektrickej siete.

 • Hybridný On-grid/Off-grid FV systém – jedná sa o plnohodnotný hybridný systém s hybridným striedačom. Výkon z FV panelov je striedačom konvertovaný na AC 230V pri účinnosti viac než 97% a okamžite dodaný do spotreby elektrickej energie domácnosti. Podobne ako Couplingový striedač meria tok prúdu na fáze a udržiava spotrebu elektrickej energie 0W na elektromeri. V okamihu detekcie vyššieho výkonu FV systému, ako je spotreba domácnosti, začne nabíjať lítiové batérie a ukladá energiu pre neskoršie použitie. V okamihu vyššej spotreby energie domácnosťou, ako je výkon FV systému, je potrebná energia odoberaná z batérii, čím striedač znovu udržuje spotrebu elektrickej energie 0W na elektromeri. Samozrejmosťou systému je možnosť zálohovania spotrebičov, respektíve okruhov domácnosti v momente výpadku elektrickej energie z distribučnej siete. Pri nedostatočnom výkone FV systému a batérii je potrebná elektrická energia odoberaná z distribučnej elektrickej siete.

Hybrid

Špecifikácia a vlastnosti:

 • hlavnou úlohou systému je okamžité pokrytie spotreby elektrickej energie v domácnosti,
 • umožňuje uskladňovať prebytočnú energiu do batérii,
 • v čase striedavej oblačnosti alebo zníženej intenzity slnečného žiarenia sa potrebná energia čerpá z batérii,
 • stále ste pripojení k distribučnej sieti – deficitnú elektrickú energiu čerpá zo siete,
 • zabezpečuje elektrickú energiu v domácnosti aj v prípade výpadku siete,
 • maximalizuje vlastnú spotrebu vyrobenej energie,
 • vyššia energetická nezávislosť domácnosti,
 • vie pracovať v režime off-grid aj on-grid,
 • možnosť čerpať podporu Zelená domácnostiam, ktorá môže pokryť až 50% nákladov,
 • montáž na kľúč.

Systém sa skladá z týchto základných komponetov:

 • fotovoltaické (fotovoltické) panely,
 • montážne konštrukcie + kabeláž,
 • hybridný striedač,
 • batérie,
 • ochrany AC/DC.

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 18 ročné skúsenosti a už viac než 220 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní nás, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2022 EZOS